Kas tööandja võib sundida töötajat lahkumisavaldust kirjutama?

Vladimir Logatšev
Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist
10.02.2023
Shutterstock

Töölt lahkumine omal soovil on töötaja vaba tahe. Tööandja ei saa sundida lahkumisavaldust kirjutama. Kui töötaja ei soovi töösuhet üles öelda, ei pea ta seda ka tegema. Kuni kumbki pool ei ole esitanud ülesütlemisavaldust, jätkab töötaja tööl käimist ja tööülesannete täitmist.

Töölepingut on võimalik lõpetada poolte kokkuleppel, kuid selleks peavad mõlemad töösuhte pooled oma nõusolekut väljendama. Ei ole oluline, kelle algatusel ja millisel põhjusel tööleping kokkuleppel lõpetatakse. Lisaks sellele, et mõlemad osapooled peavad olema töölepingu lõpetamisega nõus, peab jõudma kokkuleppele ka lõpetamisega seotud tingimustes (nt töölepingu lõppemise kuupäev, võimalike hüvitiste maksmine jms). Seaduses ei ole sätestatud, millises vormis peab kokkuleppe saavutama, seega võib lepingu lõpetamiseks saavutada kokkuleppe ka suuliselt, kuid soovitatav on see siiski kirjalikult vormistada.

Edasi lugemiseks

Sarnased artiklid