AMET NAGU HUNT KRIIMSILMAL: lasteaiaõpetaja teeb palju ja jõuab palju!

Kadi Saar
17.12.2022
Mirjam Hõbemägi, Rakvere Rohuaia Lasteaed. | Stanislav Moškov

Rakvere Rohuaia lasteaia Kuukiirte rühma õpetaja Mirjam Hõbemägi (33) võrdleb oma ametit Hunt Kriimsilma omaga. „Minu töö sisu on väga lai ja maht pole piiritletud. See sõltub väga palju õpetaja soovist panustada õppetöösse, ühisüritustesse ja lasteaia arengusse.“

Lasteaiaõpetaja igapäevane ülesanne on toetada tema rühmas käivate laste arengut. Selleks viib õpetaja läbi erinevaid eesmärgistatud õppe- ja kasvatustegevusi, mille ettevalmistusprotsessi on tihti kaasatud ka lapsed. Rühmas toimuvad tegevused tuleb õpetajal seostada õppekavaga, lisaks valmistada ette vahendid, kaasata lapsevanemaid ning muu hulgas korraldada ja juhtida oma rühma meeskonnatööd.

Edasi lugemiseks

Sarnased artiklid